V tuto chvíli jsme společně:
poslali 1018 připomínek a připojili 1075 podpisů

Přidejte se ještě dnes a podpořte námi navržená opatření.
Pokračovat

Opatření

Můžete si vybrat ta, která se vám líbí, nebo podpořit všech pět.


Ochrana zeleně
Toto opatření už podpořilo 1049 z vás

Podpora pěší a cyklodopravy
Toto opatření už podpořilo 961 z vás

Hospodaření s dešťovou vodou
Toto opatření už podpořilo 979 z vás

Veřejný prostor
Toto opatření už podpořilo 850 z vás

Dostupné malé obchody
Toto opatření už podpořilo 858 z vás

Vyjádřili nám podporu

Eva Jaroňová

umělkyně, Rodiče za klima

doc. Mgr. Bohouš Binka, Ph.D.

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Ing. Vilém Řiháček

krajinný inženýr

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

klimatolog, AV ČR

Otevřený dopis

Vážený pane Hladíku, vážený pane Chvátale,

obracím se na vás, protože mi není lhostejná budoucí podoba Brna a kvalita života v něm, ani to, jakým způsobem se město bude vyrovnávat s klimatickou krizí.

V těchto dnech je možné připomínkovat Návrh nového územního plánu města Brna, který vnímám jako důležitý nástroj pro určování budoucího směřování rozvoje města. Požaduji proto, aby se do něj promítla opatření, která budou reagovat na klimatickou krizi a přinesou základ dalších možných řešení.

Věřím, že sdílíte stejné hodnoty a žádám vás, abyste níže zmíněné návrhy podpořil a pomohl je prosadit do nového územního plánu.

Přeji si Brno zelenější, živé a zdravé, a proto také podporuji následující ochranná opatření:


S pozdravem,Vyplňte prosím adresu trvalého pobytu


Chcete nám pomoci, aby naše opatření měla větší právní váhu?

#senesehnuProjekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.