V tuto chvíli jsme společně:
poslali 1018 připomínek a připojili 1046 podpisů
Pokračovat

Opatření


Ochrana zeleně
Toto opatření už podpořilo 1076 z vás

Podpora pěší a cyklodopravy
Toto opatření už podpořilo 983 z vás

Hospodaření s dešťovou vodou
Toto opatření už podpořilo 1000 z vás

Veřejný prostor
Toto opatření už podpořilo 868 z vás

Dostupné malé obchody
Toto opatření už podpořilo 879 z vás

Vyjádřili nám podporu

Kristýna Hrubanová

lektorka globálního vzdělávání, NaZemi

Eva Jaroňová

umělkyně, Rodiče za klima

Ing. Vilém Jurek

ekolog, Rezekvítekekolog, Rezekvítek

Ing. Vilém Řiháček

krajinný inženýr

Otevřený dopis

Vážený pane Hladíku, vážený pane Chvátale,

obracím se na vás, protože mi není lhostejná budoucí podoba Brna a kvalita života v něm, ani to, jakým způsobem se město bude vyrovnávat s klimatickou krizí.

V těchto dnech je možné připomínkovat Návrh nového územního plánu města Brna, který vnímám jako důležitý nástroj pro určování budoucího směřování rozvoje města. Požaduji proto, aby se do něj promítla opatření, která budou reagovat na klimatickou krizi a přinesou základ dalších možných řešení.

Věřím, že sdílíte stejné hodnoty a žádám vás, abyste níže zmíněné návrhy podpořil a pomohl je prosadit do nového územního plánu.

Přeji si Brno zelenější, živé a zdravé, a proto také podporuji následující ochranná opatření:


S pozdravem,


Ekoporadna

#senesehnuProjekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.