Vážený pane Hladíku, pane Chvátale, pane Sedláčku,

obracím se na vás, protože se domnívám, že návrh připravovaného územního plánu Brna stále nereaguje na klimatickou krizi dostatečně. Z celkem 17 opatření, které NESEHNUTÍ spolu s odborníky a odbornicemi navrhlo, a o kterých s vámi několikrát jednalo, se v upravené verzi návrhu objevilo v plném znění jen jedno dílčí opatření.

Mnohé podstatné návrhy, které zajišťovaly ochranu zeleně či veřejných prostranství, se do nového návrhu promítly buď jen okrajově nebo v nezávazných formulacích. Cením si vaší snahy návrhy NESEHNUTÍ alespoň částečně zapracovat, zároveň ale věřím, že můžete pro ochranu klimatu ve městě udělat mnohem víc.

Podpořte nové návrhy NESEHNUTÍ a zasaďte se o to, aby nový územní plán důsledně chránil zeleň, podporoval udržitelnou dopravu a přispěl tak k výraznému zvýšení kvality života ve městě.

Děkuji

S pozdravem
[Vaše jméno]